kontakt@kirurghuset.se 021-448 09 00Företagsfakta

Kirurghuset i Västerås

 

 

 Centralt beläget mitt i stan!


Kirurghuset ligger mitt i centrala Västerås endast 400 meter från tåg och busstationen.
Här stannar även flygbuss från Arlanda. Med flygbuss från Arlanda tar resan hit en timme och 25 minuter.

 

 

Basfakta

Kirurghuset bedriver kirurgisk vård i form av operationer samt mottagning i centrala västerås. Klinikens ägare och grundare är Per Videhult med över 20 års erfarenhet som överläkare inom kirurgi med specialistinriktning inom obesitaskirurgi. Mer information om företaget finner ni på allabolag.se

 

ISO Certifiering

Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001

Kirurghuset är certifierade enligt ISO 9001, en standard för kvalitetsledning för verksamhetsprocesser i ett företag eller en organisation. I praktiken betyder detta att Kirurghuset har ett kvalitetsledningssystem som beskriver hur vi ständigt förbättrar och justerar vår verksamhet för att möta kundernas behov.

Vi är även certifierade enligt ISO 14001 vilket innebär att vi arbetar strukturerat vad gäller miljöarbete med tydliga mål- och uppföljningar. Resultatet blir en minskad belastning på miljön genom klok läkemedelsförskrivning, minskad användning av farliga kemikalier och en hållbar resursanvändning.

ISO-certifiering 9001 & 14001

 
Kvalitetspolicy

Kirurghusets målsättning är att erbjuda bra och trygg vård. Patienterna ska känna sig trygga, väl omhändertagna och få ett få ett varmt och trevligt bemötande.

Kirurghuset tillhandahåller hög kompetens där ett flertal specialister av hög kvalitet är samlade. Personalen strävar ständigt efter utveckling i form av evidens och beprövad erfarenhet. Patienten är i centrum och fokus ligger på att optimera behandlingar, utredningar och resultat.

Vården som bedrivs på Kirurghuset präglas av gott bemötande, delaktighet och hög tillgänglighet. Med en helhetssyn på patientens vårdbehov och livssituation arbetar vi hälsofrämjande och förebyggande med patientens självbestämmande och integritet som grund.

Kirurghuset följer de myndighetskrav, lagar och författningar som åligger en vårdgivande klinik. Som ett steg i kvalitetssäkringsarbetet har Kirurghuset fokuserat på att anställa personal med adekvat kompetens och erfarenhet som passar verksamheten. Därigenom kan en god, säker och värdeskapande vård säkerställas där nollvision av vårdskador är ledande. Uppföljning och redovisning av arbetet ligger till grund för löpande förbättringsarbete.

Verksamheten är så långt som möjligt digitaliserad. Behandlingar registreras, efter patientens godkännande, i olika kvalitetsregister för att säkerställa patientsäkerhet och uppföljning samt statistik för ständig utveckling av vården såväl nationellt som lokalt.

För intern utveckling genomgår personalen fortlöpande utbildningar utifrån deras olika
specialstområden.

 

Miljöpolicy

Kirurghusets medarbetare har ett stort miljöengagemang och arbetar dagligen i vården med miljöpåverkande ämnen.

Verksamheten har stor samhällsnytta men innebär dock en negativ påverkan på miljön. Personalen på Kirurghuset arbetar därför miljömedvetet och strävar efter att utveckla miljöarbetet kontinuerligt.

Miljöarbetet ska syfta till att verksamhetens negativa  miljöpåverkan i möjligaste mån minimeras. Vi ska tillse att miljömedvetenheten hos våra medarbetare ökar genom att uppmuntra delaktighet i miljöarbetet, deltagande i miljöutbildning och via eget engagemang ständigt förbättra våra arbetssätt och därmed åstadkomma minskad miljöpåverkan och skydda miljön. 

Det är av stor vikt att miljöarbetet ger påvisbara resultat och att våra medarbetare uppfattar att miljöarbetet gör skillnad och upplevs meningsfullt.

Kirurghuset i Västerås tar miljöhänsyn i såväl det dagliga arbetet som i de beslutsfattande och planeringsstadier för verksamhetens utveckling.

Kirurghuset ska leva upp till gällande lagar och regelverk inom miljö och ständigt arbeta för att utveckla och förbättra miljöarbetet, detta genom att integrera miljö och ekonomisk hållbarhet i ett helhetsperspektiv.

 

Patientinformation

Varje steg i din vårdresa är värdefull för oss. Därför är patientinformation en central del av vårt åtagande för den bästa möjliga vårdupplevelsen. Vår patientinformation syftar till att ge dig som patient klarhet, stöd och förtroende genom hela vår resa.

Hos oss på kirurghuset hjälper vi dig som patient med information om din diagnos, behandlingsalternativ förebyggande åtgärder samt förberedelser och uppföljning. Tillsammans med vårt team av specialister är vi fast beslutna att bistå patienter med den mest omfattande vårdupplevelsen.

Trygghetsgaranti

  • Vår personal består av legitimerade specialister inom allmänkirurgi, plastikkirurgi samt anestesiologi. Våra operationslag har erfarenheter inom ortopedi, gynekologi, urologi, öron- näsa- halskirurgi, kärlkirurgi, plastikkirurgi samt allmänkirurgi.
  • 12 månaders fria återbesök och kompletteringskirurgi ingår för samtliga operationer.
  • Övernattning på uppvakningsavdelning för säkerställande av välmående efter operationen.
  • Tillgänglig operationspersonal dygnet runt


Patientförsäkring

Som vårdgivare i Sverige finns en lagstadgad skyldighet att inneha patientförsäkring. Kirurghuset i Västerås har tecknat sin patientförsäkring hos Länsförsäkringar. Om du drabbas av en skada har du rätt till ekonomisk ersättning under förutsättning att skadan är ersättningsbar enligt Patientskadelagen 1996:799. Riksdagen – patientskadelag. Om du inte får ersättning kan detta bero på att skadan ej kunde undvikas.
Det finns flera alternativ att få dina klagomål prövade om du anser du att du blivit felbehandlad hos oss. I första hand bör du kontakta verksamhetschefen. Andra alternativ är inspektion för vård och omsorg (IVO)  


Tystnadsplikt

Kirurghuset i Västerås följer den lagstiftning och de föreskrifter angående sekretess, omvårdnad, journalhantering och akuta åtgärder inom operativa samt administrativa rutiner.

 

Kontakta oss så hjälper vi dig idag.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.